2023 දී WMS (Williams Interactive) සමඟ හොඳම Mobile Casino 10

WMS සූදු එහි උප අංශය වන Williams Interactive සමඟින් වීඩියෝ ලොතරැයි පර්යන්ත, තව් සහ සබැඳි කැසිනෝ සඳහා මෘදුකාංග නිර්මාණය කරයි. ඔවුන් මාර්ගගත සහ ජංගම ක්‍රීඩා ද සපයයි. ඔවුන්ගේ මව් සමාගම වන WMS කර්මාන්ත 1943 සිට ඔවුන් ජනප්‍රිය ආකේඩ් ක්‍රීඩා සහ පින්බෝල් යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කරන ලදී. 1991 දී Williams gaming ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ඔවුන් e-gaming වෙළඳපොළට ඇතුළු විය.