2022 දී Novomatic සමඟ හොඳම Mobile Casino 10

Novomatic සමූහය ලොව පුරා ක්‍රීඩා මෘදුකාංගවල වැදගත්ම ජාත්‍යන්තර ක්‍රියාකරුවන් සහ සංවර්ධකයින් අතර වේ. සමූහය රටවල් 50කට වැඩි ගණනක ක්‍රියාකාරී වන අතර රටවල් 75කට අධික සංඛ්‍යාවකට අධි තාක්‍ෂණික ඊ-ක්‍රීඩා විසඳුම් සපයයි. Novomatic වීඩියෝ ලොතරැයි සහ ක්‍රීඩා පර්යන්ත 270000 ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කරයි. ඔවුන් සූදු ක්‍ෂේත්‍රයේ සියලුම ක්ෂේත්‍රවල සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාකාරී වේ.