2022 දී Foxium සමඟ හොඳම Mobile Casino 10

Foxium යනු 2015 දී මෙහෙයුම් දියත් කරන ලද ඔන්ලයින් කැසිනෝ ක්‍රියාකරුවෙකි. එය ස්වීඩනයේ Ake Andre විසින් මෙහෙයවනු ලබන අතර, ඔවුන්ගේ පදනම එස්තෝනියාවේ Tallinn හි පිහිටා ඇත. Mr Green, Prospects Hall, Leo Vegas සහ bet365 වැනි සාර්ථක නිෂ්පාදන කිහිපයක් නිකුත් කිරීමට ඔවුන් සමත් වී ඇත. සමස්තයක් වශයෙන්, මෙම ක්රියාකරු නැගී එන තරුවක් වන අතර, ඔවුන්ගේ ක්රීඩා වල ගුණාත්මකභාවය සියල්ල පවසයි.