2023 දී Cryptologic (WagerLogic) සමඟ හොඳම Mobile Casino 10

Cryptologic යනු කලින් Wager Logic ලෙස හැඳින්වූ ඔන්ලයින් ක්‍රීඩා කර්මාන්තය සඳහා වන තාක්‍ෂණ සේවා සමාගමයි. Cryptologic හි මෘදුකාංග සහ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා මාතෘකා සාර්ථකව ලොව පුරා බෙදා හැර ඇත. කෙසේ වෙතත්, දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතා හේතුවෙන්, Cryptologic Amaya Gaming Group විසින් අත්පත් කර ගෙන 2014 දී Goldstar Acquisitionco Inc. නමින් වෙනත් සමාගමකට විකුණා ඇත.