2023 දී Blueprint Gaming සමඟ හොඳම Mobile Casino 10

බ්ලූප්‍රින්ට් යනු එක්සත් රාජධානියේ පදනම් වූ ක්‍රීඩා සමාගමක් වන අතර එය පර්යන්තවල ක්‍රීඩා කරන ගොඩබිම් ආයතනවලට ස්ලොට් ක්‍රීඩා සපයන ප්‍රමුඛතම සන්නාමයකි. ඔවුන් විනෝදාත්මක තව් ක්‍රීඩා ගණනාවක් සාදන අතර මේවා එක්සත් රාජධානිය, ඉතාලිය සහ ජර්මනිය වටා ක්‍රීඩා කරයි.