2023 දී Aristocrat සමඟ හොඳම Mobile Casino 10

Aristocrat gaming යනු 1953 සිට වෙළඳපොලේ ආධිපත්‍යය දැරූ සර්ව සම්පූර්ණ කැසිනෝ ක්‍රීඩා සපයන්නා වේ. ඔවුන් ඔවුන්ගේ කැසිනෝ මාදිලි සඳහා සබැඳි ක්‍රීඩා මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීම ගැන සොයා බැලීමෙන් තාක්ෂණය වැළඳගෙන ඇත. මෙම මෘදුකාංගය ලොව පුරා සිටින රටවල් 90කම පාහේ පවතී. Aristocrat යනු AS100 ලැයිස්තුගත කර ඇත (ඕස්ට්‍රේලියාවේ හොඳම සමාගම් 100)