2024 දී AG software සමඟ හොඳම ජංගම කැසිනෝ 10

AG මෘදුකාංගය යනු 'Asia Gaming මෘදුකාංගය' සඳහා වන කෙටි යෙදුමයි (දත්ත සමුදා කළමනාකරණ සමාගමක් වන Software AG සමඟ පටලවා නොගත යුතුය). සංවර්ධකයා 2008 සිට පවතින පිලිපීනයේ උපත ලද සූදු මෘදුකාංග සංවර්ධකයෙකි. එය P2P බහු-ක්‍රීඩක මාදිලියක සබැඳි තව්, වීඩියෝ පෝකර් සහ මේස ක්‍රීඩා නිර්මාණය කිරීමට සම්බන්ධ වේ.