යොමු කිරීමේ ප්රසාද දීමනාව

ගනුදෙනුකරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සහ පක්ෂපාතීත්වය පවත්වා ගැනීමට කැසිනෝ සෑම විටම බෝනස් ලබා දෙයි. බොහෝ අය කැසිනෝ බෝනස් ගැන බියෙන් සිටියද, ඒවායින් බොහොමයක් සැබෑ අලෙවිකරණ ප්‍රවර්ධනයන් වේ. යොමු කිරීමේ ප්‍රසාද දීමනාවක් යනු නව ක්‍රීඩකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා කැසිනෝ විසින් භාවිතා කරන එක් ජනප්‍රිය ක්‍රමයකි.

යොමු කිරීමේ ප්රසාද දීමනාව
Referral Bonus යනු කුමක්ද?Referral Bonus එකක් ලබාගන්නේ කෙසේද?
Referral Bonus යනු කුමක්ද?

Referral Bonus යනු කුමක්ද?

මෙය වෙනත් පුද්ගලයින්ට සම්බන්ධ වීමට නිර්දේශ කිරීමෙන් උපයාගත් ත්‍යාගයකි මාර්ගගත කැසිනෝ එහිදී කෙනෙකු දැනටමත් සාමාජිකයෙකි. දැනට සිටින සාමාජිකයින්ට ලියාපදිංචි වන විට නව යොමු කරන ලද ක්‍රීඩකයින් ඇතුළත් කළ යුතු කේතයක් ලබා දී ඇත. නව සාමාජිකයා යොමු කිරීමේ කේතය භාවිතයෙන් සම්බන්ධ වූ පසු, විනිසුරුවරයාට ස්වයංක්‍රීයව ඔවුන්ගේ ගිණුමට යොමු කිරීමේ ප්‍රසාද දීමනාව ලැබේ.

Referral Bonus යනු කුමක්ද?
Referral Bonus එකක් ලබාගන්නේ කෙසේද?

Referral Bonus එකක් ලබාගන්නේ කෙසේද?

අනෙකුත් බොහෝ කැසිනෝ ප්‍රසාද දීමනා මෙන්, ප්‍රසාද දීමනාව උපයාගත් පසු උපකරණ පුවරුවේ පෙන්වන දැනුම්දීම මත ක්ලික් කිරීමෙන් යොමු කිරීමේ ප්‍රසාද දීමනාව ඉල්ලා සිටිය හැක. ප්‍රසාද දීමනාව වහාම භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් අනාගත භාවිතය සඳහා වෙන් කළ හැක. ක්‍රීඩකයින් කිහිපයක් රැස් කිරීමට ද තෝරා ගත හැකිය බෝනස් සහ ඒවා එකට භාවිතා කරන්න. කෙසේ වෙතත්, යොමු කිරීමේ ප්‍රසාද දීමනාවක වලංගු භාවය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා නියමයන් සහ කොන්දේසි පරීක්ෂා කිරීම වැදගත් වේ. සමහරක් නිශ්චිත කාල සීමාවකට පසුව (බොහෝ කැසිනෝවල දින 30) කල් ඉකුත් වන අතර පසුව හිමිකම් පෑමට නොහැකිය. ඔවුන්ට ඉක්මනින් හිමිකම් පෑමට අපොහොසත් වීම නව ක්‍රීඩකයින් ප්‍රථම ස්ථානයට යොමු කිරීමේ සම්පූර්ණ කරුණ පරාජය කරයි.

Referral Bonus එකක් ලබාගන්නේ කෙසේද?